Lùi thời gian tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia vì dịch COVID-19

Giáo dục nghề nghiệp. Ảnh minh hoạ.
Giáo dục nghề nghiệp. Ảnh minh hoạ.
Giáo dục nghề nghiệp. Ảnh minh hoạ.
Lên top