Lực lượng quân y tăng cường cho các tỉnh phía Nam được quan tâm đặc biệt

Ban Công đoàn Quốc phòng trao 1.822.000.000 đồng hỗ trợ lực lượng của Học viện Quân y tăng cường phía Nam phòng chống dịch. Ảnh: Kiều Vũ
Ban Công đoàn Quốc phòng trao 1.822.000.000 đồng hỗ trợ lực lượng của Học viện Quân y tăng cường phía Nam phòng chống dịch. Ảnh: Kiều Vũ
Ban Công đoàn Quốc phòng trao 1.822.000.000 đồng hỗ trợ lực lượng của Học viện Quân y tăng cường phía Nam phòng chống dịch. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top