Lúc khó khăn, doanh nghiệp càng phải chăm lo cho người lao động

Toàn bộ công nhân Công ty May Thêu Hà Giang được tăng thêm 5% lương trong tháng 4.2020, thời điểm dịch COVID-19 tác động mạnh đến nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Đức Long
Toàn bộ công nhân Công ty May Thêu Hà Giang được tăng thêm 5% lương trong tháng 4.2020, thời điểm dịch COVID-19 tác động mạnh đến nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Đức Long
Toàn bộ công nhân Công ty May Thêu Hà Giang được tăng thêm 5% lương trong tháng 4.2020, thời điểm dịch COVID-19 tác động mạnh đến nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Đức Long
Lên top