Luật Phòng, chống tác hại rượu bia: Công nhân KCN đồng tình hưởng ứng

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.
Lên top