Luật “bỏ lửng” khiến người lao động thiệt thòi

NLĐ chỉ phải thử việc một lần theo quy định của pháp luật. Ảnh Nam Dương
NLĐ chỉ phải thử việc một lần theo quy định của pháp luật. Ảnh Nam Dương
NLĐ chỉ phải thử việc một lần theo quy định của pháp luật. Ảnh Nam Dương
Lên top