Lồng ghép tuyên truyền với giám sát quy chế dân chủ ở cơ sở

Đoàn giám sát tới làm việc tại Cty CP Thủy điện Bắc Hà.
Đoàn giám sát tới làm việc tại Cty CP Thủy điện Bắc Hà.