Lồng ghép tuyên truyền với giám sát quy chế dân chủ ở cơ sở

Đoàn giám sát tới làm việc tại Cty CP Thủy điện Bắc Hà.
Đoàn giám sát tới làm việc tại Cty CP Thủy điện Bắc Hà.
Đoàn giám sát tới làm việc tại Cty CP Thủy điện Bắc Hà.
Lên top