Long An: Xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho 2.000 công nhân và chuyên gia

Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trong các khu công nghiệp ở Long An. Ảnh: BLA
Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trong các khu công nghiệp ở Long An. Ảnh: BLA
Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trong các khu công nghiệp ở Long An. Ảnh: BLA
Lên top