Long An: Tuyên truyền tại các khu nhà trọ nhân Tháng Công nhân 2020

CNLĐ nữ ở khu nhà trọ Kiên Thành (xã Long Cang, huyện Cần Đước) nghe bác sĩ trình bày về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: K.Q
CNLĐ nữ ở khu nhà trọ Kiên Thành (xã Long Cang, huyện Cần Đước) nghe bác sĩ trình bày về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: K.Q
CNLĐ nữ ở khu nhà trọ Kiên Thành (xã Long Cang, huyện Cần Đước) nghe bác sĩ trình bày về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: K.Q
Lên top