Long An tuyên dương 200 tập thể, cá nhân CNVCLĐ điển hình tiên tiến

Khen thưởng các điển hình tiên tiến tại hội nghị. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các điển hình tiên tiến tại hội nghị. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các điển hình tiên tiến tại hội nghị. Ảnh: K.Q
Lên top