Long An: Tưng bừng hội trại mừng 90 năm Công đoàn VN

Tưng bừng hội trại kỷ niệm 90 năm Công đoàn VN. Ảnh: Kỳ Quan
Tưng bừng hội trại kỷ niệm 90 năm Công đoàn VN. Ảnh: Kỳ Quan
Tưng bừng hội trại kỷ niệm 90 năm Công đoàn VN. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top