Long An: Trao “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

Ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An và bà Nguyễn Thị Thu Tâm - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủ Thừa mở biển công trình bàn giao "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: K.Q
Ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An và bà Nguyễn Thị Thu Tâm - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủ Thừa mở biển công trình bàn giao "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: K.Q
Ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An và bà Nguyễn Thị Thu Tâm - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủ Thừa mở biển công trình bàn giao "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: K.Q
Lên top