Long An: Tổng kết phong trào thi đua và nữ CNVCLĐ ở huyện công nghiệp

Khen thưởng các nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: K.Q
Lên top