Long An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03

Khen thưởng các cá nhân điển hình thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các cá nhân điển hình thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các cá nhân điển hình thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03. Ảnh: K.Q
Lên top