Long An, Tiền Giang tăng cường phòng chống dịch trong các khu công nghiệp

Công nhân các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch. Ảnh: BLA
Công nhân các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch. Ảnh: BLA
Công nhân các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch. Ảnh: BLA
Lên top