Long An, Tiền Giang: Dừng nhiều hoạt động tập trung đông người do COVID-19

Đêm Tết Sum vầy tối 28.1 tại KCN Tân Hương trước khi có chủ trương tạm ngưng tập trung đông người. Ảnh: LDO
Đêm Tết Sum vầy tối 28.1 tại KCN Tân Hương trước khi có chủ trương tạm ngưng tập trung đông người. Ảnh: LDO
Đêm Tết Sum vầy tối 28.1 tại KCN Tân Hương trước khi có chủ trương tạm ngưng tập trung đông người. Ảnh: LDO
Lên top