Long An: Tết sum vầy mừng Xuân ơn Đảng

Tết sum vầy mừng Xuân ơn Đảng. Ảnh: K.Q
Tết sum vầy mừng Xuân ơn Đảng. Ảnh: K.Q
Tết sum vầy mừng Xuân ơn Đảng. Ảnh: K.Q
Lên top