Long An: Tăng cường phòng chống COVID-19 trong các khu công nghiệp

Các doanh nghiệp ở Long An thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Các doanh nghiệp ở Long An thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Các doanh nghiệp ở Long An thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top