Long An: Sôi nổi đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy và công nhân lao động

Bí thư Tỉnh ủy Long An - ông Phạm Văn Rạnh - thăm hỏi CNLĐ tại buổi đối thoại. Ảnh: K.Q
Bí thư Tỉnh ủy Long An - ông Phạm Văn Rạnh - thăm hỏi CNLĐ tại buổi đối thoại. Ảnh: K.Q
Bí thư Tỉnh ủy Long An - ông Phạm Văn Rạnh - thăm hỏi CNLĐ tại buổi đối thoại. Ảnh: K.Q
Lên top