Long An: Phòng chống dịch bằng cách giảm ngày làm việc, chế độ không đổi

Người lao động Công ty ASG Toàn Cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Người lao động Công ty ASG Toàn Cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Người lao động Công ty ASG Toàn Cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top