Long An: Nợ BHXH nhiều, xử lý chẳng được bao nhiêu

Khi CNLĐ được doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, họ mới an tâm sản xuất, góp phần phát triển doanh nghiệp. Ảnh minh họa: N.V
Khi CNLĐ được doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, họ mới an tâm sản xuất, góp phần phát triển doanh nghiệp. Ảnh minh họa: N.V
Khi CNLĐ được doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, họ mới an tâm sản xuất, góp phần phát triển doanh nghiệp. Ảnh minh họa: N.V
Lên top