Long An: Một huyện có 93 khu “nhà trọ công nhân văn hóa”

Lớp học tình thương trong 1 khu "Nhà trọ công nhân văn hóa". Ảnh: K.Q
Lớp học tình thương trong 1 khu "Nhà trọ công nhân văn hóa". Ảnh: K.Q
Lớp học tình thương trong 1 khu "Nhà trọ công nhân văn hóa". Ảnh: K.Q
Lên top