Long An: Lãnh đạo tỉnh dự chương trình “Cảm ơn người lao động”

Chương trình "Cảm ơn người lao động" tại Công ty TNHH Green Bridge ((thị trấn Cần Giuộc), tỉnh Long An). Ảnh: K.Q
Chương trình "Cảm ơn người lao động" tại Công ty TNHH Green Bridge ((thị trấn Cần Giuộc), tỉnh Long An). Ảnh: K.Q
Chương trình "Cảm ơn người lao động" tại Công ty TNHH Green Bridge ((thị trấn Cần Giuộc), tỉnh Long An). Ảnh: K.Q
Lên top