Long An: Khoảng 5.000 công nhân bị ảnh hưởng việc làm do COVID-19

Hầu hết doanh nghiệp ở Long An cố gắng khắc phục khó khăn do dịch COVID-19, duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho công nhân. Ảnh: K.Q
Hầu hết doanh nghiệp ở Long An cố gắng khắc phục khó khăn do dịch COVID-19, duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho công nhân. Ảnh: K.Q
Hầu hết doanh nghiệp ở Long An cố gắng khắc phục khó khăn do dịch COVID-19, duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho công nhân. Ảnh: K.Q
Lên top