Long An: Khám bệnh, tặng quà cho 1.000 công nhân lao động

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Út - trao quà cho học sinh là con CNLĐ nghèo. Ảnh: BLA
Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Út - trao quà cho học sinh là con CNLĐ nghèo. Ảnh: BLA
Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Út - trao quà cho học sinh là con CNLĐ nghèo. Ảnh: BLA
Lên top