Long An: Huyện vùng sâu Thủ Thừa kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

Lễ kỷ niệm 90 năm CĐVN tại huyện Thủ Thừa. Ảnh: Kỳ Quan
Lễ kỷ niệm 90 năm CĐVN tại huyện Thủ Thừa. Ảnh: Kỳ Quan
Lễ kỷ niệm 90 năm CĐVN tại huyện Thủ Thừa. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top