Long An: Hơn 700 triệu đồng trợ cấp CNVCLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn. Ảnh: K.Q
Trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn. Ảnh: K.Q
Trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn. Ảnh: K.Q
Lên top