Long An: Hội thi Cán bộ công đoàn nhân 91 năm Công đoàn Việt Nam

Các thí sinh thi phần trắc nghiệm. Ảnh: B.T
Các thí sinh thi phần trắc nghiệm. Ảnh: B.T
Các thí sinh thi phần trắc nghiệm. Ảnh: B.T
Lên top