Long An: Hội thảo về “Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh”

Đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: K.Q
Đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: K.Q
Đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: K.Q
Lên top