Long An: Gói bánh tét tặng công nhân đón Tết xa nhà

Gói bánh tét tặng công nhân xa nhà ăn Tết. Ảnh: L.Đ
Gói bánh tét tặng công nhân xa nhà ăn Tết. Ảnh: L.Đ
Gói bánh tét tặng công nhân xa nhà ăn Tết. Ảnh: L.Đ
Lên top