Long An: Đưa Tháng Công nhân về nhà trọ công nhân

Tuyên truyền nhân Tháng Công nhân tại nhà trọ công nhân. Ảnh: K.Q
Tuyên truyền nhân Tháng Công nhân tại nhà trọ công nhân. Ảnh: K.Q
Tuyên truyền nhân Tháng Công nhân tại nhà trọ công nhân. Ảnh: K.Q
Lên top