Long An: Doanh nghiệp vào cuộc bảo vệ người lao động trước dịch bệnh Corona

Công nhân CTy Praegear được tuyên truyền, giải thích về dịch bệnh do 2019-nCov gây ra. Ảnh: K.Q
Công nhân CTy Praegear được tuyên truyền, giải thích về dịch bệnh do 2019-nCov gây ra. Ảnh: K.Q
Công nhân CTy Praegear được tuyên truyền, giải thích về dịch bệnh do 2019-nCov gây ra. Ảnh: K.Q
Lên top