Long An: Công trình thiết thực trong Tháng Công nhân

Công trình nhà ăn cho công nhân. Ảnh: K.Q
Công trình nhà ăn cho công nhân. Ảnh: K.Q
Công trình nhà ăn cho công nhân. Ảnh: K.Q
Lên top