Long An cơ bản hoàn thành các quyết định hỗ trợ người lao động

Cán bộ Công đoàn tỉnh Long An trực tiếp đến từng khu nhà trọ để trao hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn do COVID-19. Ảnh: K.Q
Cán bộ Công đoàn tỉnh Long An trực tiếp đến từng khu nhà trọ để trao hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn do COVID-19. Ảnh: K.Q
Cán bộ Công đoàn tỉnh Long An trực tiếp đến từng khu nhà trọ để trao hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn do COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top