Long An: CNLĐ về từ vùng dịch được nghỉ ngày 1.6 để test nhanh COVID-19

Cách ly khu vực liên quan đến 1 ca bệnh trở về từ TP.HCM. Ảnh: K.Q
Cách ly khu vực liên quan đến 1 ca bệnh trở về từ TP.HCM. Ảnh: K.Q
Cách ly khu vực liên quan đến 1 ca bệnh trở về từ TP.HCM. Ảnh: K.Q
Lên top