Long An: Chỉ doanh nghiệp cho công nhân ăn nghỉ tại chỗ mới được hoạt động

Vừa sản xuất vừa đảm bảo phòng chống dịch tại 1 doanh nghiệp ở Long An. Ảnh: K.Q
Vừa sản xuất vừa đảm bảo phòng chống dịch tại 1 doanh nghiệp ở Long An. Ảnh: K.Q
Vừa sản xuất vừa đảm bảo phòng chống dịch tại 1 doanh nghiệp ở Long An. Ảnh: K.Q
Lên top