Long An bỏ yêu cầu xét nghiệm định kỳ cho CNLĐ, xem xét cho F1 làm việc

Hoạt động sản xuất ở Long An phục hồi nhanh sau giãn cách. Ảnh: CTV
Hoạt động sản xuất ở Long An phục hồi nhanh sau giãn cách. Ảnh: CTV
Hoạt động sản xuất ở Long An phục hồi nhanh sau giãn cách. Ảnh: CTV
Lên top