Long An: Bí thư Tỉnh ủy gặp đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh gặp gỡ đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Đài PTTH Long An.
Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh gặp gỡ đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Đài PTTH Long An.
Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh gặp gỡ đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Đài PTTH Long An.
Lên top