Công ty CP Dệt may 29.3

Lợi ích người lao động được đặt lên hàng đầu

Công nhân Công ty dệt may 29.3 Đà Nẵng. Ảnh: TT
Công nhân Công ty dệt may 29.3 Đà Nẵng. Ảnh: TT
Công nhân Công ty dệt may 29.3 Đà Nẵng. Ảnh: TT
Lên top