Lợi ích của người lao động được đặt lên hàng đầu

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 5 từ trái sang) và các đại biểu tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với các đối tác thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: sơn tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 5 từ trái sang) và các đại biểu tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với các đối tác thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: sơn tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 5 từ trái sang) và các đại biểu tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với các đối tác thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: sơn tùng
Lên top