Loay hoay thực hiện giãn cách 2m giữa người lao động

Giải pháp làm ngăn vách bữa ăn giữa ca cho người lao động tại Công ty TNHH Oriental Garment An Giang. Ảnh: Tuyết như
Giải pháp làm ngăn vách bữa ăn giữa ca cho người lao động tại Công ty TNHH Oriental Garment An Giang. Ảnh: Tuyết như
Giải pháp làm ngăn vách bữa ăn giữa ca cho người lao động tại Công ty TNHH Oriental Garment An Giang. Ảnh: Tuyết như
Lên top