Lo cuộc sống bấp bênh, công nhân chuyển sang nghề mới

Chị Lê Thị Phương Hoàn bên mặt hàng kinh doanh online của mình. Ảnh: Quế Chi
Chị Lê Thị Phương Hoàn bên mặt hàng kinh doanh online của mình. Ảnh: Quế Chi
Chị Lê Thị Phương Hoàn bên mặt hàng kinh doanh online của mình. Ảnh: Quế Chi
Lên top