Lo cho người thân công nhân như người trong gia đình

Con em công nhân Taekwang Vina chơi trò chơi truyền thống của Việt Nam. Ảnh: H.A.C
Con em công nhân Taekwang Vina chơi trò chơi truyền thống của Việt Nam. Ảnh: H.A.C
Con em công nhân Taekwang Vina chơi trò chơi truyền thống của Việt Nam. Ảnh: H.A.C
Lên top