LĐLĐ Đông Hưng (Thái Bình) triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình khen thưởng cho những gia đình đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình khen thưởng cho những gia đình đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình khen thưởng cho những gia đình đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top