Liên tục xảy ra tai nạn lao động trong ngành than: Kỷ luật an toàn bị xem nhẹ