Liên tục đổi món, chăm từng bữa ăn cho công nhân lao động với mức cao nhất

Bữa ăn 3 tại chỗ của một công ty ở Bình Dương được thay đổi, đủ chất dinh dưỡng và người lao động có thể trực tiếp tự phục vụ. Ảnh: Đình Trọng
Bữa ăn 3 tại chỗ của một công ty ở Bình Dương được thay đổi, đủ chất dinh dưỡng và người lao động có thể trực tiếp tự phục vụ. Ảnh: Đình Trọng
Bữa ăn 3 tại chỗ của một công ty ở Bình Dương được thay đổi, đủ chất dinh dưỡng và người lao động có thể trực tiếp tự phục vụ. Ảnh: Đình Trọng
Lên top