Liên tục các hoạt động cùng các y bác sĩ phòng chống COVID-19

Đoàn viên người lao động và nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện - Ảnh Phạm Yến
Đoàn viên người lao động và nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện - Ảnh Phạm Yến
Đoàn viên người lao động và nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện - Ảnh Phạm Yến
Lên top