Liên ngành Quảng Ninh tư vấn chính sách hỗ trợ công nhân sau dịch COVID-19

Hàng trăm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long vẫn "nằm bờ" dù đã được phép hoạt động trở lại vì không có khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long vẫn "nằm bờ" dù đã được phép hoạt động trở lại vì không có khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long vẫn "nằm bờ" dù đã được phép hoạt động trở lại vì không có khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top