Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động

Công đoàn tuyên truyền về quyền lợi của NLĐ và người sử dụng lao động khi phải tạm ngừng việc vì COVID-19 tại khu nhà ở công nhân. Ảnh: Hải Anh
Công đoàn tuyên truyền về quyền lợi của NLĐ và người sử dụng lao động khi phải tạm ngừng việc vì COVID-19 tại khu nhà ở công nhân. Ảnh: Hải Anh
Công đoàn tuyên truyền về quyền lợi của NLĐ và người sử dụng lao động khi phải tạm ngừng việc vì COVID-19 tại khu nhà ở công nhân. Ảnh: Hải Anh
Lên top