Liên kết công đoàn và các hội sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội thảo. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội thảo. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội thảo. Ảnh Nam Dương
Lên top