Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bolykhamxay làm việc với LĐLĐ Hà Tĩnh

Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bolykhamxay tham quan tại Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bolykhamxay tham quan tại Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bolykhamxay tham quan tại Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top